Parochie

Kerkdiensten NEER


PAROCHIE H. MARTINUS NEER

ZONDAG 3 MAART - Carnaval
9.30 uur: H. Mis door kapelaan Lipsch in het parochiehuis
- Jrd. voor Wilhelmina Emonts
- Jrd. voor overleden ouders Geraets - Joosten
- Jrd. voor Jan Hendrikx
- voor het welzijn van de parochie
Koor: Heren
Lector: Tjeu Scheepers
Acolyten: Ton Hillen en Jac. Pouls
Hulpmisdienaars: Alex Zajac en Maja Palicka

WOENSDAG 6 MAART - ASWOENSDAG
9.00 uur: H. Mis door kapelaan Lipsch in het parochiehuis + uitdelen van de ASKRUISJES
- voor de levende en overleden leden van de Seniorenvereniging speciaal voor Henk Geraedts, van
wie wij onlangs afscheid genomen hebben.
- voor Sjeng Leunissen (vanwege zijn verjaardag) en voor Thei Leunissen
- voor Pierre Verboeket
11.00 uur: Ziekencommunie
Koor: Zonnebloemkoor
Lector: Tiny Huijsmans

MEDEDELINGEN

DEKENALE BEDEVAART
De jaarlijkse Dekenale Bedevaart, die voor de 6e keer georganiseerd wordt, gaat dit jaar naar de Zoete Lieve Vrouw in de St. Jan in Den Bosch en wel op dinsdag 21 mei. Kosten € 20,-
De bus zal u in Neer ophalen en ook weer hier terugbrengen.
Aanmeldingsformulieren liggen in het Parochiehuis. Opgeven vóór 15 april.

BEDEVAART naar LOURDES met Pastoor DIETEREN en Kapelaan LIPSCH
Van 4 t/m 12 september a.s. gaan wij vanuit de parochies van cluster KANA op bedevaart naar Lourdes. De bedevaart wordt georganiseerd door de Limburgse Bedevaarten.
Voor iedereen, die geinteresseerd is in Lourdes en het leven van Bernadette zullen we een film laten zien op woens. 13 maart a.s. om 20.00 uur in het Parochiehuis in Neer (Kerkplein 4)
Aansluitend is er de mogelijkheid om nadere informatie te ontvangen over onze reis naar Lourdes
van 4 t/m 12 sept. met de bus.
De mogelijkheid om met het vliegtuig naar Lourdes te gaan en zich dan in Lourdes bij onze groep aan te sluiten is er ook. Gaat u niet mee, of u twijfelt nog, dan bent u natuurlijk toch op 13 maart van harte welkom in NEER.
|Doorsturen