Parochie

KERKDIENSTEN NEER


PAROCHIE H. MARTINUS NEER 

ZATERDAG 5 OKTOBER
19.00 uur: H. Mis door kapelaan Lipsch in de KERK
- voor Truus Rutten - Geraets, vanwege haar verjaardag
Koor: Dames
Lector: Mia Tobben
Acolyten: Ton Hillen en Ton Martens
 
ZONDAG 6 OKTOBER
14.00 uur: Dopen in de Mariakapel (Leudalweg)
- Lois van Melick, Gendijk 3, Neer
 
ZONDAG 6 OKTOBER
15.00 uur: Rozenkrans in de Mariakapel (Leudalweg)
 
WOENSDAG 9 OKTOBER
9.00 uur: H. Mis door kapelaan Lipsch in het parochiehuis
- Jrd. voor Jacky Terstappen - Krekelberg en H. Mis voor Ton Terstappen

MEDEDELINGEN
GELUIDSINSTALLATIE
De laatste tijd werd er door de kerkgangers regelmatig geklaagd over de slechte verstaanbaarheid van de priester of de lector in onze gerestaureerde kerk.
De geluidsinstallatie voldeed kennelijk niet meer.
Door mensen van een een gespecialiseerd bedrijf zijn metingen verricht en zij kwamen tot de conclusie, dat met name de verouderde apparatuur in de sacristie de hoofdoorzaak vormde.
Het kerkbestuur heeft daarom besloten om die apparatuur te vernieuwen.
Verder is de ringleiding aangepast. Mensen, die een hoortoestel hebben kunnen door de aanwezigheid van een ringleiding in de kerk de priester en de lector veel beter verstaan.
In onze kerk ligt rechts in het middenschip (aan de kant van het Jozefaltaar) een ringleiding. Daar is de verstaanbaarheid voor mensen met een hoortoestel dus optimaal .
Maar ….... dit waren helaas weer extra uitgaven. Het kerkbestuur stelt het daarom bijzonder op prijs, als u nog eens een extra bijdrage wilt geven voor deze geluidsinstallatie. U kunt uw bijdrage – groot of klein, alles is welkom – overschrijven naar NL13RABO0135700590 t.n.v. Parochie H. Martinus, Neer o.v.v. Restauratie geluidsinstallatie. Bij voorbaat dank.
ALLERHEILIGEN/ ALLERZIELEN
Dit jaar zal in Neer Allerheiligen/ Allerzielen gevierd worden op zon. 27 oktober. Dan is 's morgen in de kerk om 9.30 uur een H. Mis en 's middags om 15.00 uur Lof en aansluitend bezoek aan het kerkhof en zegenen van de graven.
|Doorsturen