Parochie

KERKDIENSTEN NEER


PAROCHIE H. MARTINUS NEER

ZONDAG 28 APRIL
9.30 uur: H. Mis door Mgr. H. Schnackers in de kerk
Koor: Heren
Lector: Annie Segers
Acolyten: Jacques Wetzels en Jac Pouls
Hulp-misdienaars: Jort Gubbels en Finn Triepels

WOENSDAG 1 MEI
9.00 uur: H. Mis door Pater Buijsrogge in het parochiehuis
– voor de levende en overleden leden van de Seniorenvereniging speciaal voor An Timmermans – Emonts, van wie wij onlangs afscheid hebben genomen.
Ziekencommunie vervalt
Koor: Zonnebloemkoor
Lector: Tiny Huijsmans

VRIJDAG 3 MEI
19.00 uur: H. Mis door Pater van der Weijst in de Mariakapel aan de Leudalweg

MEDEDELINGEN
MARIAKAPEL – KERK
De buitendeur van de Mariakapel achter in de kerk zal vanaf Pasen overdag weer geopend zijn voor het opsteken van een kaarsje.
MARIAKAPEL – LEUDALWEG
In de meimaand zal in de Mariakapel aan de Leudalweg weer iedere vrijdagavond om 19.00 uur de H. Mis gelezen worden. Tevens zal dan op zondag om 15.00 uur de rozenkrans gebeden worden.
ENKELE BELANGRIJKE DATA
Donderdag 30 mei (Hemelvaartdag): Eerste Heilige Communie
Zondag 23 juni: Sacramentsprocessie Neer. Aanvang H. Mis: 9.00 uur
Zaterdag 29 juni: Dankviering Communicanten
Zaterdag 10 augustus: Openluchtmis bij de Mariakapel aan de Leudalweg
|Doorsturen

Agenda


>>> Klik hier voor de complete Agenda.
Ingezonden Jouw nieuws

Vacatures


Sjnabbeltjes

Laatste reacties